Uždaroji akcinė bendrovė “SCANDYE” įgyvendino projektą „UAB “SCANDYE” investicijos į iškastinio kuro naudojimo mažinimą „ Nr. BL-AM-IKM01-0044.

Uždaroji akcinė bendrovė “SCANDYE” įgyvendino projektą „UAB “SCANDYE” investicijos į iškastinio kuro naudojimo mažinimą „ Nr. BL-AM-IKM01-0044.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu sumontuotas 1300 kW vamzdelinis šilumokaitis su vandens siurbliais, proceso valdymo ir kontrolės sistema, leidžianti automatiškai reguliuoti šilumokaičio darbą, vandens temperatūrą ir jo srautus. Sumontuotos dvi talpos po 5 m3 pašildyto vandens tarpiniam kaupimui ir 32 m3 talpa karštų nuotėkų surinkimui iš dažymo mašinų. Visas procesas automatizuotas ir valdomas programinės įrangos pagalba. Šiai veiklai gauta 77887,85 eurų. Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos.

No Comments

Post A Comment