Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai II etapas

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai II etapas

UAB „Scandye“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai II etapas“ (projekto Nr. 02-011-K- 0009), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų (Regioninės plėtros fondo) lėšomis.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „SCANDYE“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendra projekto išlaidų suma – 287 700,76 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 125 832,54 Eur. Likusia dalimi įmonė prisidės savo lėšomis.

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. spalio mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2024 m. spalio mėn.

 

No Comments

Post A Comment