Darbuotojų sauga

Plėtodami savo veiklą ypatingą dėmesį skiriame saugios ir nekenksmingos darbo aplinkos kūrimui. Esame sertifikuoti ISO 45001:2018 standartu (ISO 45001:2018 sertifikatas), kuris parodo, kad atitinkame tarptautinio Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema suteikia mums galimybę valdyti profesinės rizikos veiksnius, identifikuoti pavojus, greitai ir efektyviai reaguoti į pokyčius.

 

Siekdami, kad pavojaus šalinimas ir rizikos valdymas būtų išankstinis, nuolat tiriame esamą ar galimą profesinę riziką darbe, numatome prevencines priemones. Darbuotojų įtraukimas į šią veiklą – vienas iš įmonės prioritetų.