Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai

UAB “Scandye” yra pažangi užsienio kapitalo tekstilės dažymo įmonė, didinanti pardavimų apimtis Lietuvos ir užsienio rinkose. Elektros energijos sąnaudos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį. Išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą tikslinėse rinkose įmanoma taupant elektros sąnaudas ir racionaliai naudojant energijos resursus.

 

UAB „Scandye“ įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių lėšomis finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB “Scandye” elektros gamybai“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-0007).

 

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Projekto veiklos: saulės elektrinės įrangos įsigijimas.

 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą planuojama įsigyti saulės fotoelektrinę, kuri bus naudojama pasigaminti energijai vidiniams poreikiams iš dalies tenkinti. Šios įrangos įsigijimas sumažins oro užterštumo lygį, taip pat prisidės prie klimato kaitos švelninimo – įgyvendinus projektą įmonė prisidės prie žaliosios energijos gamybos.

 

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

 

Projekto biudžetas:  408 500,00 Eur;

Projekto finansavimas: 245 100,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.

No Comments

Post A Comment