Naujienos

Socialinės atsakomybės diegimas
2012-05-30

Etiškos darbdavystės pagal SA 8000 diegimas UAB ,,Scandye“


UAB ,,Scandye“ 2011 m. rudenį pradėjo Etiškos darbdavystės pagal SA 8000 standarto diegimo procesą.
Šis standartas padeda mums geriau realizuoti savo socialines vertybes darbdavystės srityje, efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti su darbuotojais. Na, o darbuotojams suteikia daugiau galimybių didinti supratimą apie svarbiausias darbuotojų teises. Laikydamiesi tarptautinių žmogaus teisės normų, nacionalinių darbo įstatymų ir įgyvendindami SA 8000 standarto reikalavimus, siekiame apsaugoti visus įmonės apimtyje ir įtakoje esančius darbuotojus. UAB ,,Scandye“ praktikuodama etišką darbdavystę - daro daugiau nei formalus įstatymų laikymasis. Tai savanoriškas įmonės pasirinkimas daryti daugiau nei reikalauja įstatymai, siekiant sukurti ir skleisti atsakingos darbdavystės praktiką šalyje ir pasaulyje.
Etiška darbdavystė pagal SA 8000 yra sėkmingai integruotas į UAB ,,Scandye“ vadybos sistemą. Šiuo metu esame pasiruošę sertifikavimui, todėl pateikėme paraišką UAB „Bureau Veritas Lit“, SA 8000 vadybos sistemai sertifikuoti.

 

Socialinio atsakingumo ISO 26000 gairės UAB ,,Scandye“

Kasdienėje savo veikloje kurdami socialiai atsakingą darbdavystę prieš savo darbuotojus ir skleisdami etiškos darbdavystės idėją aplinkiniams, pajutome, kad norime veikti plačiau. Norime būti socialiai atsakinga įmone ne tik aplinkos apsaugos, darbdavystės praktikoje, tačiau ir prieš visuomenę.
Mes suvokiame atsakomybę už savo priimtus sprendimus ir veiklos įtaką aplinkai bei visuomenei. Todėl siekdami prisidėti prie darnaus aplinkos ir visuomenės vystymosi į savo veiklą integruojame Socialinės atsakomybės standarto ISO 26000 gaires.
Šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio. Jos papildo UAB ,,Scandye“ integruotą vadybos sistemą naujomis sritimis, kurios yra labiau orientuotos į žmogaus teisių gerbimą, bendruomenės gerovės kūrimą, atsakingo vartojimo skatinimą bei etiško verslo principų puoselėjimą.