Naujienos

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA UŽ 2011 METUS
2012-06-29

 ĮMONĖS VADOVO ŽODIS

 

UAB „Scandye“ pristato pirmąją 2011 m. socialinės atsakomybės ataskaitą visuomenei bei Jungtinių Tautų „Global Compact“ organizacijai, vienijančiai viso pasaulio socialiai atsakingas įmones. Tai pirmasis kompleksinis bendrovės „Scandye“ socialinės atsakomybės principų ir veiklos pristatymas visuomenei, kuriame pateikiame glaustą informaciją apie mūsų veiklą rinkoje, santykius su darbuotojais, veiksmus siekiant prisidėti prie mus supančios aplinkos išsaugojimo ir visuomenės tobulėjimo. Bendrovėje „Scandye“ įdiegta integruota vadybos sistema pagal EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos“, EN ISO 14001:2004 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos“, BS OHSAS 18001:2007 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos“ ir SA8000:2008 „Socialinio atsakingumo“ vadybos sistemos standartus.
Socialinės atsakomybės ataskaita parengta vadovaujantis Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimu, kurie aprėpia žmogaus teisių gynimą, santykių su darbuotojais gerinimą, aplinkos tausojimą ir kovą su korupcija. Mums svarbu, kad siekiant savo, kaip organizacijos tikslų, nebūtų pažeidžiami socialinės atsakomybės principai, kuriuos tiesiogiai taikome savo veikloje, kurdami sėkmingus ir skaidrius santykius su klientais, tiekėjais ir darbuotojais.
Didžiuojamės būdami socialiai atsakingi prieš savo darbuotojus, bendruomenę ir verslo partnerius. Vertiname savo darbuotojus ir siekiame gerinti jų gyvenimo kokybę, užtikrindami laiku ir tik oficialiai išmokamą atlyginimą, teisę į poilsį, kasmetines atostogas bei kitas LR teisės aktų nuostatas. Būti socialiai atsakingiems , mums reiškia nuolatinį tobulėjimą, sistemingą kilimą aukštyn.
Laimė - dalintis tiems, kas nors kartą pasidalino. Socialinė atsakomybė yra pažadas daryti daugiau nei priklauso pagal įstatymus, įsipareigojimas kasmet ištiesti bent viena pagalbos ranka daugiau. Siekdami puoselėti bendruomenės socialinius ir kultūrinius poreikius remiame Neįgaliųjų vaikų mokyklą, skirdami medžiagų, medžiagų atraižų, kurios naudojamos vaikų įgūdžiams lavinti, laisvalaikio užimtumui, Telšių miesto savivaldybės organizuojamus renginius, Telšių miesto aikštės rekonstrukcijos darbus. Skatiname meno ir kultūrinius projektus remdami Telšių Žemaitės dramos teatrą. Šiuo metu nepriklausome jokiai vietinės bendruomenės verslininkų asociacijai, tačiau suprasdami, kad narystė panašioje organizacijoje galėtų atnešti daugiau naudos bendruomenei, esame apsisprendę ieškoti būdų ir tapti reprezentatyvios bendruomenės grupės nariu.
Norėdami sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bendrovė „Scandye“ didelį dėmesį skiria modernioms ir efektyvioms technologijoms diegti, atliekoms perdirbti, efektyviam energijos išteklių naudojimui. Nauja gairė mūsų socialinės atsakomybės politikoje –gamtos apsaugos programa „Žaliasis ofisas“, šios programos tikslas – vartotojų ir darbuotojų švietimas gamtos apsaugos temomis, bei darome viską, kad mažinti popieriaus sunaudojimą.
Stengiamės būti patikimi partneriai, kuriuos pirmiausia rinktųsi esami klientai. Siekdami teikti aukštos kokybės paslaugas ir taip prisidėti prie mūsų klientų sėkmės, investuojame į darbuotojų mokymus. Siekiame būti patikimu tiekėjų partneriu. Visą dėmesį skiriame ilgalaikiams, geriems verslo ryšiams. Tikimės, kad mūsų tiekėjai laikysis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų. Tiekėjams yra išsiunčiama informacija apie bendrovės įsipareigojimą socialinės atsakomybės srityje, taip pat atmintinė ir klausimynai socialinės atsakomybės tema.
Socialinės atsakomybės ataskaita liudija, kad atliekame svarbų vaidmenį socialinės atsakomybės srityje, kad ne tik plėtojame savo verslą, bet ir laikomės socialiai atsakingo verslo principų ir taip išreiškiame savo pilietiškumą. Būti socialiai atsakinga įmone mums reiškia nuolatinį tobulėjimą. Be to, tai didelė atsakomybė, kurią pateisinti padeda nuo pat veiklos pradžios prisiimtas vidinis bendrovės įsipareigojimas veikti skaidriai, garbingai ir atsakingai. 

 

Detaliau apie ĮSA ataskaitą

 


Pagarbiai,
UAB „Scandye“
Generalinė direktorė
Violeta Jurkevičienė