Naujienos

LEAN projekto įgyvendinimas
2012-05-29

Lean sistemos įdiegimas apima tris etapus: veiklos vertinimą, mokymą ir ugdymą bei įgyvendinimą ir koordinavimą.

Lean sistemos įgyvendinimas pirmiausia pradėtas nuo UAB “Scandye” veiklos vertinimo, kuris susideda iš trijų dalių:

  1. Pagrindinių įmonės veiklos rodiklių analizė;
  2. Gemba auditas (fizinis procesų vertinimas įmonėje);
  3. Ataskaitos ruošimas (naudų identifikavimas ir Lean įgyvendinimo veiksmų plano išgryninimas).

Šiuo metu UAB “Scandye” vykdomas antrasis – mokymo ir ugdymo etapas, kad vėliau patys galėtų perteikti žinias savo kolegoms.

Visose mūsų įmonės efektyvių procesų valdymo dalyse slypi tam tikri Lean metodai ar įrankiai: 5S (vizualus valdymas), Kaizen (nuolatinis tobulėjimas), PDCA (problemų sprendimas), TPM (visuotina gamybos priežiūra), VSM (vertės srauto žemėlapis) ir kiti. Atsitiktinis šių metodų taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, todėl, mūsų įmonė, siekdama užtikrinti planuotą Lean įgyvendinimą, pirmiausia numato sisteminį ir nuoseklų įgyvendinimą. Žinoma, efektyvus proceso valdymas neįmanomas be nuolat tobulėjančio žmogaus. Todėl Lean esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas www.leanmokykla.lt.